Rejestracja

Angielski dla dzieci i młodzieży

Legionów 15, Toruń, Polska
  • Firma
    International House - Angielski Toruń
  • Typ usługi
    stacjonarnie

English PlaySchool – angielski dla dzieci od lat 5
Najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody z językiem angielskim. Zajęcia w formie zabaw ruchowych i muzycznych, wykorzystujących formy plastyczne i teatralne prowadzone są w przestronnej, kolorowej klasie, z doświadczonym nauczycielem.

Nasi najmłodsi uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia!

Im wcześniej dziecko zacznie się uczyć języka obcego, tym łatwiej, a przede wszystkim szybciej, przebiega proces jego przyswajania. Dzieci bardzo szybko uczą się przez „osłuchanie” – wiemy o tym z doświadczenia wynikającego z wieloletniego uczenia, ale również od samych rodziców, dumnych z postępów swoich pociech.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić „dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Bardzo szeroko wprowadzane są techniki „gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane proste zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. W grupach dziecięcych używane są podręczniki specjalnie zaprojektowane dla najmłodszych. Dzięki temu nauka w IH jest dla dzieci po prostu przyjemnością. Zapominają, że się uczą – tak dobrze się przy tym bawią.

Rodzice są informowani o postępach dziecka w trakcie semestralnych spotkań z nauczycielem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH gwarantuje kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kurs trwa 62 godz. lekcyjne, dwa razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.

Cena kursu dziecięcego obejmuje podręczniki i wszystkie materiały dodatkowe niezbędne do prowadzenia zajęć.

Angielski dla dzieci w wieku szkolnym
Grupy dziecięce tworzone są w oparciu o kryterium wieku i poziom zaawansowania, który oceniany jest przez naszych lektorów na podstawie testu i rozmowy z nauczycielem.

Dzieci w wieku 7 – 9 lat, które miały już kontakt z językiem angielskim zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzamy w szkole lub online, za pomocą komunikatora Zoom. Na tradycyjną rozmowę należy umówić się telefonicznie, a grafik rozmów online znajduje się w naszej zakładce TEST.

Dzieci w wieku 10 – 14 lat  prosimy w pierwszej kolejności o zrobienie testu sprawdzającego bierną znajomość angielskiego  – Kids Tests (10 – 14 years old), a następnie zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzamy online, za pomocą komunikatora Zoom. Grafik rozmów online znajduje się w naszej zakładce TEST.

UWAGA! KURSY DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM  DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W FORMIE  ZAJĘĆ ONLINE. Ta forma nauczania skierowana jest do osób, które nie mogą lub nie chcą korzystać z zajęć stacjonarnych w naszej szkole, choćby z powodu dystansu i związanego z tym transportem. W jednej grupie online z powodzeniem mogą uczyć się osoby mieszkające zarówno w Toruniu, jak i Golubiu – Dobrzyniu, czy Aleksandrowie Kujawskim lub Wrocławiu.

Rodziców zainteresowanych tą formą nauki dla swojego dziecka prosimy przede wszystkim o zapisanie go na test i rozmowę kwalifikacyjną, a w przypadku dziecka w wieku 7 – 9 lat na samą rozmowę. Po weryfikacji poziomu prosimy o kontakt z sekretariatem i zasygnalizowanie chęci podjęcia nauki online.

Warunkiem utworzenia grupy na danym poziomie zaawansowania, w odpowiednim przedziale wiekowym jest  zebranie się minimum 6 osób, akceptujących plan lekcji wynikający z preferencji większości zgłaszających się osób.

Uczenie dzieci jest tak odmienne od nauczania młodzieży i dorosłych, że w praktyce stanowi odrębną specjalizację i może być przeprowadzane tylko przez nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, doświadczenie, i co najważniejsze, lubią pracę z dziećmi. Jest ona dla nich nie tylko  wykonywaniem zawodu ale i pasją.

Tematyka zajęć i materiały dobierane są tak, by zaspokoić „dziecięcy głód wiedzy”, a zarazem rozwinąć zainteresowania i poszerzyć horyzonty. Lekcje dla dzieci opierają się w dużym stopniu o techniki „gier i zabaw”, w które wplatane są odpowiednio dobrane zwroty, słownictwo i wybrane elementy gramatyki praktycznej. W grupach dziecięcych używane są podręczniki dobierane w staranny sposób, zarówno pod kątem poziomu zaawansowania, jak i aktualności zjawisk i zagadnień, które dotyczą danej grupy wiekowej. Dzięki temu nauka w IH jest dla dzieci po prostu przyjemnością.

Nad całokształtem zajęć, ich formą i programem czuwa Dyrektor Metodyczny. Rodzice informowani są o postępach dziecka w formie semestralnych raportów oraz spotkań z nauczycielem. Na zakończenie kursu każdy uczeń otrzymuje certyfikat IH, a także rekomendację do odpowiedniej grupy na kolejny rok szkolny. System poziomów stworzony przez IH, w powiązaniu ze skalą CEFR,  gwarantuje kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania w odpowiedniej grupie wiekowej.

Kursy dla dzieci w wieku szkolnym trwają 124 godz.

2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w godzinach 15.45-17.20 lub 17.35-19.10

Możliwe układy dni zajęć w skali tygodnia:

poniedziałek – środa

poniedziałek – czwartek

wtorek – czwartek

wtorek – piątek

środa – piątek

Kursy standardowe dla młodzieży
Roczne kursy języka angielskiego adresowane są do osób nastawionych na systematyczną naukę.

Kurs prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się we współczesnym świecie, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania i czytania, a także praktycznego stosowania zasad gramatycznych.

Osoby zainteresowane tym kursem prosimy w pierwszej kolejności o zrobienie testu sprawdzającego bierną znajomość angielskiego  – Teens and Adults Test (15 years old and above),  a następnie zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzamy online, za pomocą komunikatora Zoom. Grafik rozmów online znajduje się w naszej zakładce TEST.

UWAGA! KURSY STANDARDOWE DLA MŁODZIEŻY  DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W FORMIE  ZAJĘĆ ONLINE. Ta forma nauczania skierowana jest do osób, które nie mogą lub nie chcą korzystać z zajęć stacjonarnych w naszej szkole, choćby z powodu dystansu i związanego z tym transportem. W jednej grupie online z powodzeniem mogą uczyć się osoby mieszkające zarówno w Toruniu, jak i Golubiu – Dobrzyniu, czy Aleksandrowie Kujawskim lub Wrocławiu.

Warunkiem utworzenia grupy na danym poziomie zaawansowania, w odpowiednim przedziale wiekowym jest  zebranie się minimum 6 osób, akceptujących plan lekcji wynikający z preferencji większości zgłaszających się osób.

Cennik zajęć stacjonarnych i zajęć online jest taki sam. Plan lekcji budowany jest również w oparciu o te same zasady.

Programy kursów są spójne. Rozpoczynając naukę na poziomie '1′ można kontynuować ją do poziomu '6′, a po rekomendacji lektora, rozpocząć naukę w grupach egzaminacyjnych.

Kursy standardowe General English dla młodzieży i dorosłych trwają 124 godz., 2 razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne w godzinach

15.45 – 17.20
17.35 – 19.10
19.25 – 21.00

Kategorie

Lokalizacja

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

Zapisz się na nasz Newsletter