Rejestracja

Angielski dla dzieci i młodzieży

Parkowa 4, Dobczyce, Polska
  • Typ usługi
    stacjonarnie

Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat

Rymowanki, piosenki, taniec, prace plastyczne to ich żywioł, a zarazem najskuteczniejszy sposób na przyswajanie języka obcego. Swoboda, z jaką maluchy po kilkunastu zajęciach obcują z angielskim jest imponująca.

Kursy języka angielskiego dla przedszkolaków

Program kursów języka angielskiego dla przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat dostosowany jest do ich wieku, poziomu, możliwości oraz naturalnego tempa nauki. Dzięki naszym supermocom, o których możesz przeczytać tutaj, każde zajęcia są ciekawe i zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Early Stage to pierwszy krok do lepszego startu w przyszłość. Pierwszy, ale milowy… Naszą ofertą udowadniamy, że nauka angielskiego dla 3-latków, 4-latków, 5-latków i 6-latków może być doskonałą zabawą!

Cele językowe
-otworzy się na poznawanie języka angielskiego
-przyswoi krótkie piosenki, rymowanki oraz scenki sytuacyjne, prezentowane na zajęciach
-nauczy się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim
-pozna 700 słówek w ciągu roku
-będzie ćwiczyć poprawną wymowę i intonację
-nauczy się opowiadać proste historyjki

Cele pozajęzykowe
-nauczy się współdziałać w grupie i pracować indywidualnie
-wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie
-doświadczy wielu pozytywnych emocji związanych z aktywnością na zajęciach i realizacją licznych projektów
-rozwinie kreatywność, muzykalność i otwartość na poznawanie świata
-zbuduje pozytywne skojarzenia związane z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych, bez udziału rodziców
-doświadczy pełnego wsparcia ze strony nauczyciela prowadzącego.

Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-10 lat

Cele językowe
-dostosuje swój aparat artykulacyjny do dźwięków pojawiających się w języku angielskim, ćwicząc poprawną wymowę i intonację
-pozna różne formy językowe w naturalnym kontekście, poprzez piosenki, rymowanki i historyjki przedstawiane na zajęciach
-nauczy się reagować na komunikaty i polecenia w języku angielskim
-rozwinie zdolności komunikacyjne w zakresie wyrażania swoich potrzeb, wydawania poleceń, próśb, opisywania stanu samopoczucia, wyglądu, zadawania prostych pytań i udzielania na nie odpowiedzi
-rozwinie umiejętność czytania ze zrozumieniem: wyrazów, zdań i krótkich tekstów stopniowo rozwinie umiejętność pisania w zakresie: pojedynczych wyrazów, zdań, krótkich wypowiedzi, początkowo wg wzorów
-stworzy trwałą bazę do opanowania kolejnych umiejętności i poszerzania wiedzy
-zacznie budować wypowiedzi w oparciu o poznane zasady gramatyki języka angielskiego

Cele pozajęzykowe
-rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
-wykształci zdolność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
-nauczy się krytycznego myślenia
-rozwinie umiejętności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
-uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne przeprowadzane w ramach corocznych projektów tematycznych
-wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia i sukcesy w nauce języka angielskiego
-udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
-rozwinie kreatywność i muzykalność.

Kursy języka angielskiego dla młodzieży w wieku 11-14 lat

Cele językowe
-rozwinie kompetencje komunikacyjne w sytuacjach codziennych oraz szkolnych
-udoskonali nabyte sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
-poszerzy i utrwali znajomość gramatyki oraz słownictwa z zakresu ogólnego języka angielskiego
-przyswoi idiomy, przysłowia i czasowniki frazowe
-przygotuje się do zewnętrznych sprawdzianów wiedzy i egzaminów Cambridge na poziomach: Movers, Flyers, Key for Schools, Preliminary for Schools

Cele pozajęzykowe
-rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
-wykształci zdolność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
nauczy się krytycznego myślenia
-rozwinie umiejętności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
-uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne przeprowadzane w ramach corocznych projektów międzynarodowych
-wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia i sukcesy w nauce języka angielskiego
-udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
-rozwinie kreatywność i muzykalność.

Kursy języka angielskiego dla młodzieży w wieku 15-19 lat

Cele językowe
-rozwinie umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych, a także umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy abstrakcyjne
-udoskonali nabyte sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
-przygotuje się do egzaminów Cambridge na poziomach: Preliminary for Schools, First for Schools, Advanced
-rozwinie wyobraźnię językową poprzez idiomy, przysłowia, czasowniki frazowe oraz słowotwórstwo
-rozwinie umiejętność rozumienia oryginalnych angielskich tekstów: artykułów, newsów, piosenek itp.

Cele pozajęzykowe
-rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
-udoskonali umiejętność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
-nauczy się krytycznego myślenia
-rozwinie zdolności interpersonalne dzięki pracy zespołowej
-uwrażliwi się na problemy ludzi i zwierząt poprzez akcje charytatywne w ramach corocznych projektów międzynarodowych
-wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia z zajęć i biegłą znajomość języka angielskiego
-udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
-rozwinie kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.

 

Kategorie

Lokalizacja

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

Zapisz się na nasz Newsletter