Rejestracja

Cztery Żywioły Słowa: Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazkowego

Świdnica, Polska
  • Firma
    ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
  • Typ usługi
    zdalnie

Cztery Żywioły Słowa: Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazkowego
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY W RAMACH FESTIWALU CZTERY ŻYWIOŁY SŁOWA

OGŁASZA FESTIWALOWY KONKURS WIERSZA OBRAZKOWEGO

 

Przedmiotem konkursu jest utwór wierszowany, który swym kształtem graficznym przypomina kształt jakiegoś przedmiotu, rzeczy, budynku, zwierzęcia itp., nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora.
Ogólnopolski Festiwalowy Konkurs Wiersza Obrazkowego odbywa się w 2 kategoriach:
— do lat 15-tu

— od lat 16-tu.

Każdy autor zobowiązuje się wysłać plik tekstowy/graficzny wiersza własnego autorstwa w formacie PDF na adres mailowy: konkurs@sok.com.pl od dnia 19 września do dnia 7 października 2022. Praca musi się zmieścić na kartce A4
Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
Wyniki konkursu w formie on-line zostaną ogłoszone 18 października 2022 o godz. 16.00 na stronie www.sok.com.pl , www.czteryzywiolyslowa.pl i fanpage’u FB Świdnickiego Ośrodka Kultury
Jury przyzna 2 główne finansowe nagrody konkursu po 500 zł w każdej kategorii. Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych utworów bez zgody autorów.
Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.sok.com.pl)
Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.
ZAPRASZAMY DO PISANIA!

Kategorie

Lokalizacja

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

2 osoby polubiły to ogłoszenie

Zapisz się na nasz Newsletter