Rejestracja

Korepetycje, kurs maturalny, test 8 klasa

Kraszewskiego 13, Bochnia, Polska
  • Firma
    Galileusz Bochnia
  • Typ usługi
    stacjonarnie

KURS MATURALNY

KURS MATURALNY TRWAJĄCY JEDEN ROK

*Kurs adresowany jest do uczniów, którzy będą zdawać maturę w roku szkolnym 2022/2023

*Zakres materiału realizowany na zajęciach uwzględnia wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

*Kurs prowadzony jest w grupach do 8 osób

*Zajęcia odbywają się na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wos, informatyka, j. polski, j. angielski.

*Kurs rozpoczyna się we wrześniu lub październiku a kończy w kwietniu (można dołączyć do juz istniejących grup)

*Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu i trwają 90 min.

KURS MATURALNY OD PODSTAW TRWAJĄCY DWA LATA

*Kurs jest adresowany do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą zdawać maturę

*Od uczestników kursu nie wymagamy żadnej wiedzy z przedmiotu, który chcą zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Nie ma znaczenia na jakim poziomie są zajęcia w szkole i czy dany przedmiot jest wogóle nauczany. Z nami spokojnie przygotujesz się do matury

*Szczególnie zapraszamy uczniów ambitnych, którzy chcą studiować na najlepszych uczelniach w kraju na kierunkach medycznych, prawniczych, technicznych i biznesowych

KURS MATURALNY PRZYSPIESZONY

Jest to propozycja dla osób, które nie zdecydowały się na pełen kurs przygotowujący do matury od września czy października ale chciałyby w ostatnich miesiącach przed maturą powtórzyć materiał i zagadnienia wystepujące na tym egzaminie

*Kurs prowadzony jest ze wszystkich przedmiotów a liczba godzin w tygodniu ustalana jest indywidualnie

Informacje ogólne dotyczące zajęć: uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, ciepłych oraz zimnych napojów, łazienki i poczekalni
z przedmiotów doświadczalnych tj. fizyka, biologia, chemia przeprowadzane są krótkie doświadczenia pozwalające łatwiej zrozumieć materiał
w ramach kursu odbywa się egzamin wewnętrzny sprawdzający wiedzę ucznia i odzwierciedlający egzamin majowy
zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

KURS SPRAWDZIAN W 8 KLASIE

KURS/EGZAMIN PO 8 KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

*Egzamin ósmoklasisty  w roku szkolnym 2022/2023 będzie się odbywał z j. polskiego, matematyki i języka obcego.

*Przygotowanie do sprawdzianu w 8 klasie w Firmie Galileusz będzie obejmowało 3 przedmioty: j. polski, matematykę oraz język obcy.

*Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu i trwały 90 min.

*Zajęcia bedą odbywały się w grupach kilkuosobowych (od 3 do 5 osób) lub indywidualnie.

*Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się we wrześniu lub październiku, a skończy w połowie maja.

*Kurs będzie się kończył egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia.

*Zakres materiału przerabiany w ramach zajęć uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

*Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, ciepłych oraz zimnych napojów, toalety oraz poczekalni.

KOREPETYCJE

*Zajęcia prowadzone indywidualnie lub w małych grupach (od 2 do 8 osób) w formie korepetycji dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych  ze wszystkich przedmiotów

*Zakres materiału obejmuje program Szkoły Podstawowej, Liceum, Technikum oraz Uczelni Wyższych

*Zajęcia odbywają się w systemie ciągym lub dorywczym i trwają 60 min. lub dłużej na życzenie klienta

*Prowadzone są na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Informacje ogólne dotyczące zajęć: uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, do napojów ciepłych i zimnych, do łazienki i poczekalni,wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów w milej i partnerskiej atmosferze.

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

*Rozwiązywanie zadań na zlecenie lub opracowywanie zagadnień z fizyki, matematyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, j. angielskiego na poziomie szkoły podstawowej, średniej i wyższej

*Opracowywanie laboratoriów oraz pisanie sprawozdań z wyżej wymienionych przedmiotów.

INNE ZAJĘCIA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Jeśli masz specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) przyjdź do nas na zajęcia.

W trakcie zajęć dzieci ćwiczą percepcję wzrokową, słuchową, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną głównie w formie gier dydaktycznych i ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze.

Nasi specjaliści za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń postarają się wyrównać i zminimalizować występujące braki i deficyty rozwojowe.

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.

*Wszelkie materiały oraz napoje są wliczone w cenę

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 5-6 lat na zajęcia rozwijające.

Zajęcia te rozwijają koncentrację, uwagę, pamięć oraz przygotowują do nauki czytania i pisania.

W sposób przystępny-poprzez zabawę-aktywizują dziecko i zachęcają je do wytrwałości, budując jednocześnie wiarę we własne możliwości.

*Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min.

*Mogą być w formie zajęć indywidualnych lub w 2-3 osobowych grupkach

*Wszelkie materiały oraz napoje są wliczone w cenę

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Kategorie

Lokalizacja

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

1 osoba polubiła to ogłoszenie

Zapisz się na nasz Newsletter