Rejestracja

Nauka gry na instrumentach

Emilii Plater 20, Szczecin, Polska
  • Firma
    Animato Prywatna Szkoła Muzyczna Szczecin
  • Typ usługi
    stacjonarnie

SKRZYPCE
Muzyczny instrument strunowy z grupy smyczkowych. Obecnie skrzypce są najmniejszym instrumentem z tej grupy, zarazem charakteryzują się najwyższym strojem.

FORTEPIAN
Fortepian – strunowy, młoteczkowy, klawiszowy instrument muzyczny, zaliczany do rodziny cytr.

GITARA
Instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanych z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy.

SAKSOFON
Instrument dęty drewniany z grupy aerofonów stroikowych. Mimo metalowego korpusu, zaliczany jest do drewnianych ze względu na wykorzystany stroik. Występuje w dziewięciu odmianach, różniących się wielkością i zakresem dźwięków.

FLET
Instrument dęty drewniany z grupy aerofonów wargowych. Zazwyczaj ma postać cienkiej, pustej w środku rurki.

KEYBOARD
Keyboard, aranżer, instrumenty klawiszowe – elektryczny lub elektroniczny instrument klawiszowy, pozwalający wykonawcy na grę z automatycznym akompaniamentem.

Naukę na w/w instrumentach muzycznych prowadzimy z każdym uczniem indywidualnie biorąc pod uwagę jego predyspozycje i upodobania.

Przedmioty ogólnomuzyczne mające na celu rozwijać słuch muzyczny, poczucie rytmu, wzbogacające wiedzę o muzyce, o instrumentach muzycznych  prowadzone są w grupach jako lekcje zbiorowe.

Podstawowy tygodniowy plan kształcenia obejmuje dwie indywidualne lekcje gry na instrumencie muzycznym, oraz dwie godziny lekcyjne zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne).

Program nauczania w naszej szkole jest opracowany i realizowany w oparciu o podstawę programową, zatwierdzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych I stopnia. Pozwala naszym uczniom uzyskiwać wyniki porównywalne a w wielu przypadkach identyczne jak w ublicznych szkołach muzycznych. Świadczyć o tym mogą sukcesy osiągane przez nich w konfrontacji  z uczniami publicznych szkół muzycznych I st. w konkursach organizowanych dla młodych instrumentalistów.

LEKCJE INDYWIDUALNE I ZBIOROWE BEZ OGRANICZEŃ WIEKU
Obok podstawowej działalności jaką jest dla nas kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie szkoły muzycznej I-go stopnia, prowadzimy również indywidualne lekcje gry na instrumentach muzycznych bez ograniczeń wieku.

Dla dzieci 5-6 letnich prowadzone są lekcje indywidualne gry na wybranych instrumentach połączone z ćwiczeniami rozwijającymi słuch muzyczny i poczucie rytmu w wymiarze:

jedna lub dwie 30 minutowe jednostki lekcyjne tygodniowo. Są to zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej I st.
Dla dzieci od lat 7, dla młodzieży i dorosłych, lekcje prowadzone są w/g programu dostosowanego do wieku uczących się, predyspozycji a także indywidualnych upodobań.

 

Kategorie

Lokalizacja

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

Zapisz się na nasz Newsletter