Rejestracja

Nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka śpiewu

Legionów 18, Tomaszów Mazowiecki
  • Firma
    Prywatny Ośrodek Muzyczny TiM
  • Typ usługi
    stacjonarnie

Uczymy wszystkich, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje, diagnozowane podczas pierwszego spotkania. Wiek nie gra roli 🙂

Program obejmuje standardowo 5 lat nauczania lub 3 lata w przypadku kursu śpiewu na wydz. Studia Piosenki lub 3 lata na instrumentalnych wydziałach dla zaawansowanych. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym koncertem i wręczeniem świadectw i nagród.
Oczywiście okres edukacji muzycznej może trwać krócej, kiedy uczeń posiada już na starcie odpowiednie umiejętności lub być zakończony wcześniej z innych przyczyn.
Zazwyczaj podpisywana jest umowa pomiędzy Rodzicem ucznia lub Uczniem (pełnoletnią osobą pracującą), a POM Talent i Muzyka.
Po pięciu latach edukacji muzycznej uczniowie – absolwenci otrzymują DYPLOM ukończenia Ośrodka Muzycznego „PRYMATiM”, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami.

Nasz ośrodek kształci głównie w kierunku wykonawstwa muzyki rozrywkowej.

W przypadku keyboardu nauka rozpoczyna się od prostych i znanych piosenek popularnych, a kończy opanowaniem zaawansowanych przebojów.
Możliwe jest również przejście przez etap przygotowawczy do funkcji pianisty muzyki rozrywkowej bądź „klawiszowca” w zespole muzycznym lub opanowania sztuki kompozycji i aranżacji.

Zajęcia śpiewu (tzw. wokalne) są nieodzownie związane z przygotowaniem do występów estradowych oraz realizacją nagrań studyjnych, czyli zdobyciem doświadczenia piosenkarskiego.

Zapraszamy na zajęcia również w PABIANICACH. Zapisy poprzez kontakt telefoniczny. Filia naszego ośrodka znajduje się przy ulicy Jana Pawła II 46.

Keyboard
DOŁĄCZ DO GRUPY WIELU ZADOWOLONYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW
Prywatny Ośrodek Muzyczny „TiM” prowadzi w pełni zorganizowaną naukę gry na keyboardzie. Uczniowie korzystają z odpowiednio wyposażonych pracowni – 3 keyboardy edukacyjne Yamaha, Technics KN 1600, Roland G70.

Z myślą o atrakcyjności zajęć muzycznych został opracowany specjalny program, który:gwarantuje postęp w zdobywaniu coraz większych umiejętności,
przygotowuje ucznia do samodzielnej pracy z materiałem muzycznym,
zapewnia miłą, koleżeńską atmosferę podczas zajęć 2 lub 3 osobowych.
Zajęcia prowadzone są w trybie 4 lekcji w miesiącu przez muzyka instrumentalistę – absolwenta Akademii Muzycznej.

Opłata miesięczna, przy podpisanej umowie (z ustalonym stałym terminem zajęć), wynosi:od 180 do 200 zł – grupka 3 osób w wymiarze godziny zegarowej lub 2 osób 45 min.*,
od 280 do 300 zł – indywidualnie w wymiarze godziny lekcyjnej.**
Przy pełnym udziale w zajęciach wakacyjnych opłata miesięczna każdorazowo jest niższa o 20 zł.
Opłata bez podpisanej umowy wynosi 240 zł* lub 360 zł** płatne z góry, za 4 zajęcia, z możliwością zmiany terminów, ale tylko w przypadku zajęć indywidualnych.

ZAPRASZAMY NA PRZESŁUCHANIA, OKREŚLAJĄCE PREDYSPOZYCJE SŁUCHOWO – RYTMICZNE.

Fortepian i akordeon
Indywidualna nauka gry w wymiarze 45 min. tygodniowo.
Klawiatura pianina/fortepianu posiada tzw. mechanizm młoteczkowy, który stawia wyraźny opór dla palców (inaczej niż w keyboardzie). Funkcję automatycznego akompaniamentu, występującego w keyboardzie, zastępuje rzeczywiste uderzenie odpowiednich dźwięków przez wykonawcę.
Pracownia wyposażona jest w dobrej klasy pianio klawinowe Roland FP-30x a w Łodzi w fortepian akustyczny.

Akordeon jest zdecydowanie trudniejszym do opanowania instrumentem w porównaniu z keyboardem. Należy nastawić się na co najmniej roczny okres ćwiczeń, aby uzyskać wyraźny, zadawalający efekt. Umiejętne wydobywanie dźwięku na tym „żywym, naturalnie sterowanym” instrumencie jest bardzo doceniane zarówno przez wykonawcę, jak i publiczność.
Wymagane są dość dobre predyspozycje słuchowe. Z racji konieczności użycia odpowiedniej siły fizycznej, wiek rozpoczęcia nauki zazwyczaj to 10 lat (początek 4 klasy).

Opłata miesięczna wynosi od 280 do 300 zł miesięcznie (4 godziny lekcyjne z ustalonym stałym terminem zajęć).
Opłata bez podpisanej umowy wynosi 360 zł płatne z góry, za 4 zajęcia, z możliwością zmiany terminów.

Vocal
SZKOLENIE WOKALNE ZOSTAJE SFINALIZOWANE NAGRANIEM WŁASNEJ PŁYTY
Na Wydziale Specjalistycznych Zajęć Wokalnych studyjne nagrania audio realizowane są bez dodatkowych opłat.

Każda osoba, która rozpoczyna u nas naukę śpiewu, prowadzona jest odmiennym sposobem. Użyte są oczywiście środki standardowe, jak np. autorskie wprawki wokalne, ale cały proces odpowiedniego podejścia psychologicznego wraz z odpowiednim sposobem techniki wydobycia głosu, jest traktowany indywidualnie.
Ważne! Nie każdy jest w stanie śpiewać dobrze, a nawet na znośnym poziomie. Zazwyczaj wchodzą tutaj w grę dwa czynniki: brak słuchu muzycznego (wewnętrznej wyobraźni intonacyjnej) oraz odkładające się z czasem napięcia nerwowe, które wpływają na zaciśnięcie krtaniowe powyżej poziomu swobodnej mowy. Nie należy wierzyć zapewnieniom, że każdy, bez określenia predyspozycji, będzie sprawnie operował swoim głosem i zachwycał publiczność.
Wartości, jakie powinien posiadać wokalista, niezbędne przy rozpoczęciu działań szkoleniowych:bardzo dobry słuch muzyczny, któremu towarzyszy czysta intonacja dźwięków,
co najmniej dobre wyczucie rytmiczne,
przyzwoita dykcja (bez wyraźnych, rażących niedomagań),
fizyczna sprawność układu wydobywania głosu, bez wyraźnych wad foniatrycznych.
Powyższe cechy dają możliwość udźwięcznienia barwy, wzmocnienia siły głosu i rozbudowy skali.
Przy zachowaniu powyższych uzdolnień można skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli interpretacji piosenki m.in.: akcentacji synkopowej, płynnym rozwoju frazy i jej zakończeniu, punktach kulminacyjnych, fragmentach improwizowanych i ozdobnikach.
W ramach zajęć śpiewu wokaliści mają do dyspozycji pełne nagłośnienie, dostępność aranżacji (podkładów) do piosenek, możliwość studyjnych nagrań demo oraz przygotowań do konkursów i festiwali.

Nowość! STUDIO PIOSENKI – lekcje śpiewu w wersji „lite”. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiewać. Zajęcia indywidualne oraz grupowe. Opłata miesięczna 280 (300) zł za zajęcia indywidualne oraz już od 100 zł za grupowe. W obydwu przypadkach zajęcia trwają 45 min. Kwoty te dotyczą podpisanej umowy oraz okresu próbnego.
W przypadku tego wydziału nagrań płytowych nie ma w programie. Przy ewentualnej realizacji są dodatkowo płatne.
Opłata za pakiet 4 lekcji indywidualnych realizowanych w dowolnych terminach (bez podpisanej umowy) 360 zł.

Wysokość opłaty miesięcznej za specjalistyczne zajęcia wokalne to 400 zł (szkolenie cykliczne z umową i ewentualnym okresem próbnym).
1 lekcja w dowolnym terminie: 150 zł
Pakiet 4 lekcji w dowolnych, zmiennych terminach 500 zł (bez podpisanej umowy).
Każde spotkanie z w/w trwa 60 minut.

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA PREZENTACJI W GALERII AUDIO

Wydziały zaawansowane
Możliwość szkolenia po ukończeniu podstawowego etapu nauczania na instrumentach klawiszowych.

1. Wydział Kompozycji i Aranżacji
2. Wydział Pianistyki Rozrywkowej
3. Wydział Nauczycielski (warunek rozpoczęcia – rocznikowo min. 16 lat)

Zajęcia realizowane są według autorskiego programu, który daje możliwość praktycznego przygotowania do wykonywanej profesji. Pełen kurs trwa 3 lata.

Opłata miesięczna w nadchodzącym roku szkolnym wynosi 380/360 zł, a dla uczniów naszego ośrodka kontynuujących szkolenie po „dyplomie” podstawowym, jest niższa o kwotę 80 zł. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 45 min. indywidualnie, 1 godz., 10 min. dla 2 osób i 1,5 godz. dla 3 uczniów – 1 raz w tygodniu i średnio 4 razy w miesiącu.

Kategorie

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

Zapisz się na nasz Newsletter