Rejestracja

Zajęcia Sportowe Dla Dzieci i Młodzieży- Piłka Nożna

Mnichowo172 Gniezno 62-200
  • Firma
    Akademia Szkolenia Sportowego - ISiN
  • Typ usługi
    stacjonarnie

Model szkolenia Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo
Wiemy, jak ważne są marzenia. W wieku dziecięcym pełnią one wiele funkcji, które silnie występują podczas realizacji zabaw i gier ruchowych. Akademia Piłkarska przy Instytucie Sportu i Nauki powstała, by rozwinąć u dzieci pasję do ruchu, poprzez ruch wychowywać i do sportu kształtować. Ukończenie szkolenia w Akademii Piłkarskiej ISiN pozwala, dziecku, by poprzez aktywność fizyczną nabyć wiedzę (zna i rozumie), umiejętności (potrafi) oraz kompetencje (jest gotów do), także społeczne, dzięki którym jest gotów do systematycznego uczestnictwa w procesie treningu sportowego. Efekty szkolenia stanowią solidny fundament do długofalowego rozwoju predyspozycji sportowych i osiągnięcie sukcesu na etapie seniora.

Cele szkoleniowe znajdują się wysoko w hierarchii wartości Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo, k. Gniezna. Nauka gry w piłkę nożną oraz wszechstronne zajęcia kształtują u dzieci koordynację, technikę, sprawność, cechy wolicjonalne i zdolności intelektualno-poznawcze, a przede wszystkim dobrze się przy tym bawiły.

Akademia Piłkarka ISiN oparta jest o 3 podmioty posiadające najsilniejszy wpływ na kształtowanie dziecka – przyszłego sportowca: dziecko, trener, rodzic. Bardzo ważną częścią procesu szkolenia dzieci jest edukacja ich rodziców. W ramach Akademii Sportowych Instytutu Sportu i Nauki realizowane są projekty „Wsparcie potencjału rozwoju dziecka” oraz „Aktywna rodzina”.

Program szkolenia w Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo jest pierwszym etapem wieloletniego programu kształcenia do sportu zorientowanym na efekty, które są wyznaczane w oparciu o analizę i przewidywanie przyszłych wymagań sportu (szczególnie gry w piłkę nożną). Treści szkolenia dostosowywane są do zakładanych efektów i adekwatnie dostosowywane do wieku biologicznego, i zależnych od niego możliwości poznawczych oraz fizycznych, a ponadto wielkości doświadczeń ruchowych (poziomu umiejętności).

Niezależnie, od wyboru dalszej ścieżki życiowej przez podopiecznych, wychowanie w pasji do ruchu, zakorzenione wartości olimpijskie, umiejętność budowania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z emocjami i stresem rywalizacji oraz rozwój poznawczo-intelektualny będą stanowić cenny zasób na dalszych etapach życia.

Obiekty sportowe
Nauka gry w piłkę nożna w Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo boiskami wielofunkcyjnymi oraz typu „Orlik” i salą dydaktyczną, udostępnianym przez Gminę Gniezno, gdzie odbywają się treningi, zajęcia i spotkania z rodzicami w okresie wiosenno-jesiennym oraz halą sportową, dwoma kortami squasha, gabinetem fizjoterapeutycznym i miejscem do spotkań z rodzicami, w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Squash Regiment Gniezno, gdzie zajęcia odbywają się w okresie zimowym.

Wokół Akademii Piłkarskiej ISiN utworzony został sztab szkoleniowy w skład którego wchodzą poza trenerami, dietetycy, psychologowie i fizjoterapeuci. Nad programami szkolenia sportowego czuwa Rada Naukowo-Dydaktyczna oparta o specjalistów dziedzin nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych, integrowane we wspólnej dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej i sporcie.

Kategorie

Dodaj Recenzję

Dodaj komentarz

Zapisz się na nasz Newsletter