Rejestracja

Akademia Wojowników- sztuki walki dla dzieci

Akademia Wojowników- sztuki walki dla dzieci

Kategoria:

Product Description

SPORT  ZABAWA  INTEGRACJA 

Na treningach w Akademii nie zabraknie:

bezkontaktowej nauki technik bokserskich i kick-bokserskich,
treningów formie light-contaktu,
ćwiczeń ogólnorozwojowych całego ciała,
ćwiczeń rozciągających i koordynacyjnych,
pracy na refleksem i pamięcią,
gier i zabaw ruchowych,
gimnastyki korekcyjnej,
ćwiczeń ogólnorozwojowych, rozciągających i koordynacyjnych,
gier i zabaw ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej,
nauki koncentracji, kontrolowania ruchów i samodyscypliny,
nauki pokonywania własnych słabości,
testów sprawnościowych,
współpracy z rówieśnikami.

Boks – w walce ciosy zadaje się wyłącznie pięściami. Jest to sport, który uczy prawidłowej kordynacji ruchowej.

Kick-boxing light – czyli połączenie boksu i kopnięć. Dyscyplina ta wpływa na wszechstronny rozwój dziecka.

Zapasy – walka na macie odbywa się wręcz, przez stosowanie chwytów i rzutów. Dyscyplina ta wspiera przede wszystkim dynamikę i szybkość reakcji dziecka.

Brazylijskie jiu-jitsu bez kimon – sport chwytany, w którym walka w zdecydowanej większości odbywa się w parterze w którym celem jest zdobycie pozycji dominującej (punktowej). Brazylijskie jiu-jitsu jest bardzo technicznym sportem, który wspiera rozwój intelektualny dziecka.

Warto podkreślić, że wszystkie zajęcia prowadzone są w formie bezkontaktowej, bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i wzajemny szacunek, podobnie jak karate. Dzięki temu bez obaw można wybrać się na trening.