Rejestracja

Akrobatyka

Akrobatyka

Kategoria:

Product Description

Akrobatyka dla dzieci to wspaniałe zajęcia, które kształtują sylwetkę, grację i elegancję ruchu. Wszechstronnie rozwijają wytrzymałość, zręczność oraz orientację przestrzenną. Łączą w sobie ćwiczenia ogólnorozwojowe, które mają na celu podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Pozytywnie wpływają na wzrost i rozwój, kształtując osobowość, odpowiedzialność oraz umiejętność współdziałania w grupie.