Rejestracja

Angielski, niemiecki, hiszpański dla dzieci i młodzieży

Angielski, niemiecki, hiszpański dla dzieci i młodzieży

Kategoria:

Product Description

Kursy dla dzieci
Szkoła EFFEKT w Szczecinie ma bardzo duże doświadczenie w nauce dzieci. Oferujemy kursy angielskiego dla dzieci już od 6. roku życia.

Pod czujnym okiem naszych lektorów maluszki rozpoczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Na pierwszym etapie nauki korzystamy z metody TALKING KIDS. Szczególną wagę przykładamy do nauki pełnych struktur zdaniowych, a nie tylko pojedynczych wyrazów. Nauczyciele dbają o to, aby zajęcia stanowiły połączenie przyjemnej zabawy z pożyteczną, efektywną nauką. To sprawia, że maluchy z niezwykłą aktywnością podchodzą do uczestnictwa w zajęciach.

Zapisy na kursy językowe dla dzieci trwają przez cały rok szkolny, jednak rozpoczęcie zajęć odbywa się w połowie września oraz na początku października.

Dokonujemy podziału na grupy, według kryterium wieku, oraz poziomu umiejętności językowych dzieci.
Każdemu nowemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy diagnozę bieżącego poziomu. Jest to ok. piętnastominutowa rozmowa.
W ramach zajęć kształtujemy wszystkie cztery umiejętności językowe, z głównym naciskiem na mówienie.
Dużym atutem naszych szkoleń dla dzieci są małe grupy, co pozwala na indywidualizację nauczania.
Lektorzy pracujący z dziećmi posiadają bogaty warsztat, co jest niezbędne, w nauczaniu najmłodszych słuchaczy.
Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym zawierają również elementy programu szkolnego, przygotowujące dzieci do rozwiązywania zadań testowych.
Specjalne plany szkoleniowe wprowadzane są w grupach dla ósmoklasistów. W ramach kursu uczniowie realizują program umożliwiający zdanie egzaminu ósmoklasisty, na bardzo dobrym poziomie.
Nasi absolwenci, bez problemu, dostają się do klas o profilach językowych, w najlepszych szczecińskich liceach.

Kursy dla młodzieży
W ramach oferty szkoleniowej CJO EFFEKT, prowadzi kursy językowe dla młodzieży, uwzględniające specyfikę wieku, oczekiwania i dyspozycyjność kursantów. Szkolenia przygotowane przez CJO EFFEKT zaspokajają potrzeby językowe młodych ludzi oraz wymogi ich rodziców.

Kursy dla młodzieży rozpoczynają się w połowie września oraz w październiku, trwają do zakończenia roku szkolnego, z podziałem na dwa semestry.
Zapisy na kursy językowe dla młodzieży odbywają się przez cały rok szkolny.
Rekrutacja do grup odbywa się na podstawie testów diagnozujących kandydatów oraz w oparciu o kryterium wieku.
Przy konstruowaniu grup młodzieży kierujemy się również dyspozycyjnością oraz planem lekcji kandydatów.
Szkolenia realizowane są w oparciu o metody bezpośrednie, co gwarantuje bardzo duży rozwój umiejętności porozumiewania się w języku obcym.
Młodzież bardzo chętnie bierze udział w zajęciach, których głównym celem jest mówienie oraz dyskusje tematyczne.
W ramach zajęć realizowane są zasadnicze elementy programu szkolnego zarówno starszych klas szkoły podstawowej jak i ponadpodstawowej.
Praca w małych grupach gwarantuje widoczne postępy słuchaczy, w przyswajaniu nowych umiejętności językowych.
Przyjazne relacje lektorów z młodymi uczestnikami kursów, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu są dobrą podstawą owocnej pracy.
Nasi kursanci uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminów ośmioklasisty, z języka angielskiego i niemieckiego. Absolwenci dostają się na profile językowe w najlepszych szczecińskich liceach.
Dużym sukcesem CJO EFFEKT jest zaufanie naszych stałych słuchaczy, którzy rokrocznie pragną z nami kontynuować przygodę z językiem obcym, często zakończoną bardzo dobrym wynikiem z MATURY.
Oferujemy kursy językowe:
Kurs języka angielskiego dla młodzieży
Kurs języka niemieckiego dla młodzieży