Rejestracja

II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Małopolska 2022

II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny Małopolska 2022

Kategoria:

Product Description

W celu zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: ppkmtuchow@gmail.com następujące załączniki:
• wypełniony formularz zgłoszeniowy
• zdjęcie uczestnika
• nagranie wideo – link do filmu umieszczonego na YouTube (w treści maila)
• potwierdzenie wpłaty (ewentualne prowizje i koszty dodatkowe przy przelewach ponosi uczestnik)

Ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 15 grudnia 2022 r.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich placówek artystycznych oraz profesjonalni muzycy.