Rejestracja

Integracja sensoryczna: Diagnoza i Terapia

Integracja sensoryczna: Diagnoza i Terapia

Kategoria:

Product Description

Integracja sensoryczna: Diagnoza i Terapii

Trudności szkolne – bardzo często brak osiągnięć w nauce wiąże się z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu. Dodatkowo towarzyszą temu trudności wychowawcze, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia relacji społecznych. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i polegają na nauce czytania, pisania, liczenia, stwarzają możliwość wyrównania braków w edukacji. Zajęcia te są skierowane dla dzieci, które zaczynają się uczyć w szkole i mają problemy z dostosowaniem się do wymagań szkolnych.

Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – zajęcia skierowane są dla dzieci z problemami z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz zaburzeniami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej dostosowanej do potrzeb dziecka i wieku. Wykorzystują ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności czytania, pisania, liczenia, gry dydaktyczne, ćwiczenia grafomotoryczne.