Rejestracja

Język angielski dla dzieci i młodzieży

Język angielski dla dzieci i młodzieży

Kategoria:

Product Description

Angielski dla dzieci

Opis kursu:

Czy chciałbyś, aby Twoje dziecko nie tylko śpiewająco radziło sobie z angielskim w szkole, ale również potrafiło komunikować się w tym języku podczas zagranicznych wyjazdów czy kontaktów z rówieśnikami z zagranicy? Jeśli tak, kurs „Celuj w 6” będzie idealnym wyborem!
Na zajęciach dziecko uczy się rozmawiać na tematy z życia codziennego, poznaje zagadnienia związane z krajami anglojęzycznymi oraz przydatne zwroty, których może użyć podczas podróży do innego kraju. W kwestii gramatyki panuje dowolność – uczeń może wybrać, czy podczas lekcji będzie pracować z lektorem nad tematem, który sprawia mu problem w szkole, czy woli realizować materiał dodatkowy.

Materiały:
Wszystkie materiały wideo, z których korzystamy podczas zajęć, są nagrane przez rodzimych użytkowników języka angielskiego. Dbamy o to, aby materiały te charakteryzowały się nie tylko poprawną, współczesną angielszczyzną, lecz również by wzbudzały w uczniu zainteresowanie.

Cele nauki:

– Swobodne wypowiadanie się po angielsku

– Przełamanie bariery językowej i strachu przed mówieniem

– Poprawa znajomości gramatyki angielskiej Zwiń

– Lepsze przygotowanie do kartkówek, sprawdzianów czy egzaminów

– Wyeliminowanie typowych błędów

– Wzbogacenie słownictwa o naturalne zwroty

– Polepszenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– Poprawa wiedzy ogólnej

Angielski z Minecraftem

Kurs przeznaczony dla wszystkich – dużych i małych – miłośników Minecrafta, którzy chcieliby przy pomocy swojej ulubionej gry popracować nad językiem angielskim. Minimalny poziom znajomości języka to A2.

Uwaga! Wymagana jest najnowsza wersja Minecrafta (1.18) oraz znajomość podstawowych zasad gry – nie prowadzimy kursu dla osób niezaznajomionych z grą.

Schemat lekcji:

Zasady są proste: grunt to dobra zabawa!

Przez całą lekcję lektor wraz z uczniem grają w Minecrafta, komunikując się przy tym po angielsku. Poprawność gramatyczna nie jest tak istotna, co umiejętność rozumienia poleceń i szybkiego reagowania. Lektor dba o to, by uczeń nie nudził się ani przez chwilę, wymyślając nowe misje do wykonania. Więcej »

Materiały:
Gra Minecraft 1.18.

Cele nauki:

– poprawa umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim poprzez zabawę

– pozbycie się strachu mówienia w języku obcym

– spontaniczne reagowanie na polecenia Zwiń

– poprawa rozumienia ze słuchu

– poszerzenie zasobu słownictwa o nowe wyrażenia oraz o nazewnictwo występujące w grze (nazwy mebli, owoców i warzyw, zwierząt i wielu innych).

Matura i egzamin ósmoklasisty

Kurs jest dedykowany uczniom siódmej oraz ósmej klasy szkoły podstawowej i stanowi powtórkę materiału potrzebnego do zdania egzaminu ósmoklasisty. Zakres omówionego materiału wychodzi poza program przewidziany w szkole podstawowej, ułatwiając kontynuację nauki języka angielskiego na dalszych etapach edukacji.

Dzięki nauce z nami Twoje dziecko będzie w pełni gotowe do zdania egzaminu ósmoklasisty i zapewnienia sobie łatwego startu w szkole średniej.

Na naszym kursie nauczyciel poświęca taką samą ilość uwagi tematyce egzaminacyjnej i indywidualnym potrzebom ucznia, co pozwala na przełamanie schematu polegającego na rozwiązywaniu powtarzalnych ćwiczeń leksykalno-gramatycznych na korzyść bardziej spontanicznej nauki łączącej przyjemne z pożytecznym.

W efekcie uczeń nie tylko nabywa umiejętności umożliwiające zdanie egzaminu ósmoklasisty na 100%, ale także uczy się wykorzystywać znajomość języka angielskiego do pozyskiwania wiedzy na interesujące go tematy, co znacząco zwiększa szanse na przyszłą karierę zawodową i umiejętność komunikacji w języku angielskim w życiu i w pracy.

Materiały:
Podstawą kursu jest praca z repetytorium uzupełniona o dodatkowe ćwiczenia utrwalające zarówno gramatykę jak i słownictwo. Oprócz tego, uczeń zachęcany jest do nauki opartej na jego zainteresowaniach, dlatego część materiałów bezpośrednio odnosi się do takich tematów jak gry komputerowe, świat fantasy, piłka nożna, zwierzęta albo media społecznościowe.

Cele nauki:

– solidne opanowanie wiedzy umożliwiającej zdanie egzaminu na 100%

– wyeliminowanie utrwalonych błędów językowych

– solidna powtórka i poszerzenie słownictwa ze szkoły Zwiń

– nauka poprawnej interpretacji poleceń zadań oraz tekstów w języku angielskim, oraz umiejętności szybkiego reagowania na nie

– poprawa płynności i spójności wypowiedzi pisemnych

– poprawa zwięzłości i precyzji wypowiedzi w zgodzie z limitem słów dozwolonych na egzaminie

– poszerzenie gamy struktur gramatycznych

– poprawne zastosowanie czasów w odpowiednim kontekście

– umiejętne przekształcanie słów na inne części mowy (słowotwórstwo)

– umiejętne zastosowanie przyimków i spójników

– systematyczny rozwój wiedzy ogólnej oraz wiedzy odnoszącej się do zainteresowań ucznia

– praca nad umiejętnym zarządzaniem swoim czasem oraz uwagą w celu efektywnego realizowania postawionych sobie celów

Zapraszamy do nauki!

Matura rozszerzona/FCE

Kurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich przygotowujących się do matury rozszerzonej oraz dla wszystkich osób planujących zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 (FCE).

Na danym kursie nacisk kładziemy przede wszystkim na gramatykę: opanowanie wszystkich zagadnień wymaganych na poziomie B2 oraz umiejętność zastosowania ich w części praktycznej egzaminu, czyli w pisaniu i mówieniu. Zwiń

Oprócz gramatyki pracujemy również nad słuchaniem i czytaniem pod kątem zadań, jakie mogą pojawić się na maturze rozszerzonej/egzaminie FCE.

Kurs odbywa się głównie w języku polskim.

Materiały:
Podczas kursu korzystamy głównie z książki FCE Use of English oraz innych materiałów PDF wybranych pod potrzeby ucznia.

Drugim głównym źródłem materiałów są oczywiście próbne egzaminy maturalne/FCE.

Cele nauki:

– opanowanie wszystkich zagadnień gramatycznych wymaganych na egzaminach FCE/maturze rozszerzonej

– równomierne rozwijanie kompetencji do wszystkich części egzaminu: słuchanie, czytanie, use of English, pisanie, mówienie

Zapraszamy do nauki!