Rejestracja

Konkurs na plakat informacyjny

Konkurs na plakat informacyjny

Kategoria:

Product Description

Konkurs na plakat
Fundacja I pójdziesz dalej serdecznie zaprasza artystów do udziału w konkursie na plakat. Konkurs ma na celu wyłonienie pracy, która będzie informować dzieci i młodzież o adresach telefonicznych, pod którymi mogą szukać wsparcia psychologicznego.
I nagroda : 3500  zł
II nagroda: 2000  zł
Wyróżnienie: 1000 zł
Nagroda publiczności: 3 000  zł
Prace można przesyłać od dnia ogłoszenia konkursu tj. w dniu
27 października 2022 do  dnia 5 grudnia 2022 roku., godz.23.59.

Ogólnopolski konkurs na plakat:
“Szukasz pomocy – zadzwoń”

Organizator
Organizatorem  konkursu jest Fundacja: I pójdziesz dalej.
Uczestnicy
Konkurs  jest otwarty dla wszystkich artystów.  Zapraszamy do propagowania wśród znajomych twórców bez ograniczeń wiekowych,  informacji o tym konkursie.
Zasady konkursu w skrócie
Z okazji  dwóch ważnych październikowych dat:  1 października,  który ogłoszony został Europejskim Dniem Walki z Depresją,  oraz 10 października będącym Ogólnoświatowym Dniem Zdrowia Psychicznego, Fundacja zaprasza wszystkich artystów bez ograniczeń wiekowych  do  zaprojektowania plakatu, który będzie umieszczany w miejscach  uczęszczanych przez dzieci i młodzież (szkoły, domy kultury, szpitale).  Plakat winien  nieść ze sobą przekaz, że można się czuć źle i smutno, ale można i powinno się  szukać sprawdzonej, fachowej  i dostępnej pomocy.
Każdy autor może przesłać do   trzech projektów na adres:  konkurs.plakat@ipojdzieszdalej.pl
Termin
Konkurs trwa do dnia  5 grudnia 2022 roku, godz. 23.59.
Nagrody:
W celu przeprowadzenia glosowania i ustalenia zwycięzcy nagród publiczności, wszystkie prace będą udostępnione na stronie Fundacji, zakładka „konkurs” oraz na stronie fundacyjnego Facebooka  do dnia 5 grudnia, 2022, godz. 23.59

Nagrodzone prace laureatów zostaną opublikowane na stronie Fundacji, oraz na Facebooku po ustaleniach jury konkursu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są zawarte w Regulaminie na stronie fundacji:

Konkurs na plakat informujący o dostępnej pomocy | (ipojdzieszdalej.pl)