Rejestracja

Korepetycje matematyka, fizyka, programowanie – dla Licealistów/Maturzystów i Studentów

Korepetycje matematyka, fizyka, programowanie – dla Licealistów/Maturzystów i Studentów

Kategoria:

Product Description

Studentom kierunków technicznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i medycznych oraz licealistom i uczniom techników oferuję lekcje, które pozwolą dogłębnie zrozumieć istotę omawianych zagadnień. Efektywny przekaz uporządkowanej wiedzy wspierany innowacyjnymi środkami dydaktycznymi (symulacje komputerowe, prezentacje multimedialne) oraz właściwy dobór ćwiczeń rachunkowych pozwoli uczestnikom moich lekcji skutecznie przygotować się do stojących przed nimi wyzwań jakimi są zaliczenia i egzaminy na studiach, egzaminy maturalne, konkursy przedmiotowe i olimpiady.

Licealiści/Maturzyści
Licealistom oraz uczniom techników oferuję:
-pomoc w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu do bieżących lekcji
-pomoc w przygotowaniu do klasówek i sprawdzianów diagnozujących
-pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (także matura międzynarodowa IB)
-lekcje przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych

Studenci
Studentom kierunków technicznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i medycznych oferuję:
-pomoc w przygotowaniu do ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych
-przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych i egzaminów semestralnych
-pomoc w pisaniu sprawozdań z labolatoriów fizycznych
-konsultacje przy pisaniu prac semestralnych i końcowych