Rejestracja

Krav Maga dla dzieci i młodzieży

Krav Maga dla dzieci i młodzieży

Kategoria:

Product Description

DLA KOGO?
Grupy podzielone są na kategorie wiekowe KIDS (6-9 lat) oraz JUNIOR (10-13 lat) .

Dzieci starsze ćwiczą w sekcjach młodzieżowych KADET (14-17 lat).

KTO PROWADZI TRENING?
Zajęcia prowadzą instruktorzy o najwyższych kwalifikacjach państwowych, absolwenci specjalistycznych kursów instruktorskich „UNITED Krav Maga Kids”.
We Wrocławiu prowadzącą jest mgr pedagogiki, instruktor United Krav Maga Kids – Joanna Wójciak (stopień Expert 3 – Czarny Pas)

JAKI JEST CEL TRENINGU?
Naszym podstawowym celem jest nauczenie dzieci podejmowania decyzji w stresie, rozumienia zagrożeń w różnych realnych sytuacjach, radzenia sobie zarówno z własnymi emocjami, nie uleganiu panice, jak i gdy zajdzie konieczność, wykorzystaniu umiejętności skutecznej samoobrony. Bezpieczny trening oparty jest o formy zabawowe – dzieciaki maja naprawdę dużą frajdę.

Warto podkreślić, że dzięki treningowi Krav Maga dzieci stają się pewniejsze siebie, nie ulegają łatwo naciskom grupy rówieśniczej, znajdują oparcie w samym sobie.
Zajmujemy się również pracą z dziećmi, które doświadczyły szeroko pojętym tematem BULLINGu oraz szkolimy w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Im grupa jest w starszym przedziale wiekowym, tym bardziej profil się zmienia, oferując trening bardziej stanowczy, oparty o zachowania asertywne, uczący unikania niebezpiecznych miejsc i sytuacji oraz byciu skutecznym w obronie.

NASZE DZIECI MAJĄ PRAWO ŻYĆ BEZPIECZNIE!!

DAJMY IM SZANSĘ NA TRENING DZIELNOŚCI I ZARADNOŚCI!!