Rejestracja

KURS SPRAWDZIAN W 8 KLASIE, KURS MATURALNY, KOREPETYCJE

KURS SPRAWDZIAN W 8 KLASIE, KURS MATURALNY, KOREPETYCJE

Kategoria:

Product Description

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 będzie odbywał się z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Opis zajęć:

Przygotowanie do sprawdzianu w ósmej klasie w Firmie Galileusz będzie obejmowało trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy. Na zajęcia można się zapisać z dowolnego przedmiotu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

Grupy zajęciowe będą liczyły od 5 do 12 osób.

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się we wrześniu, a skończy się w połowie kwietnia.

Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych, zimnych, toalety, oraz poczekalni.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym wiedzę ucznia.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

KURS MATURALNY
Kurs adresowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 bedą zdawać maturę.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do tego egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs prowadzony jest w grupach od 5 do 12 osób.

Zajęcia odbywają się na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, biologia, fizyka, j.angielski, j.polski, j. niemiecki, informatyka.

Standardowy kurs rozpoczyna się we wrześniu lub październiku, a kończy w kwietniu (można dołączyć do istniejących grup).

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają sie raz w tygodniu (kurs standardowy).

KOREPETYCJE

Zakres materiału obejmuje program szkoły podstawowej, liceum, technikum. Zajęcia mają charakter indywidulany lub grupowy (2 – 10 osób). Obywają się w systemie ciągłym lub dorywczym i trwają 60 min.

Prowadzone są na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, język polski, język angielski, język niemiecki, informatyka.

Uczniowie mają dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów w miłej i partnerskiej atmosferze

Jeżeli nie masz możliwości lub czasu na odrabianie lekcji ze swoim dzieckiem zleć to nam, a my profesjonalnie zajmiemy się rozwojem naukowym małego ucznia.

Zapisy on-line, mailowo: leszek.lewandowski@galileusz.com.pl,  telefonicznie 603 594 088, 732 894 673 lub w siedzibie firmy Galileusz we Włocławku ul. Ziębia 3A

KOREPETYCJE DLA STUDENTÓW:

Profesjonalne korepetycje na poziomie szkoły wyższej z matematyki, fizyki, chemii, jęzka angielskiego

Klient ma dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów ciepłych i zimnych, toalety oraz poczekalni

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalistów w miłej i partnerskiej atmosferze.

Na zajęcia można zapisać się mailowo: leszek.lewandowski@galileusz.com.pl,  telefonicznie 603 594 088, 732 894 673  lub w siedzibie firmy Galileusz

Na lekcje zaprasza autor ogólnopolskiej książki z matematyki, właściciel i wykładowca w sieci Galileusz Leszek Lewandowski.