Rejestracja

Nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

Nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

Kategoria:

Product Description

Szkoła PERFECT istnieje od 1997 roku. Zajmuje się nauczaniem dzieci od drugiej klasy szkoły podstawowej, młodzieży i dorosłych. W szkole pracuje 15. lektorów. To głównie nauczyciele kieleckich liceów i gimnazjów oraz wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, trzech lektorów legitymuje się doktoratem, sześcioro prowadzi egzaminy maturalne. Szkoła uczy języka angielskiego od poziomu podstawowego po poziomy przygotowujące do certyfikatów Cambridge (FCE, CAE i CPE).

Szkoła m.in. kształci słuchaczy w kilkunastu grupach na poziomie certyfikatowym. W sesjach egzaminacyjnych odbywających się trzy razy w roku szkoła osiąga najwyższe średnie zdawalności w regionie – powyżej średniej krajowej. W historii szkoły już setki naszych uczniów zdobyły cenne certyfikaty Uniwersytetu w Cambridge.