Rejestracja

Nauka języka angielskiego dzieci i młodzieży

Nauka języka angielskiego dzieci i młodzieży

Kategoria:

Product Description

Kreatywne spotkania dwa razy w tygodniu. (60 – 90 minut w zależności od grupy wiekowej) Indywidualne podejście do grupy. 60 zajęć w roku dla grup: dzieci, młodzież, dorośli i 56 zajęć dla grupy przygotowującej się do matury rozszerzonej.

W naszej szkole stawiamy na mówienie. To umiejętność, którą rozwijamy poprzez elementy karaoke i dramy. Współpracujemy z native speaker’ami, z którymi będzie możliwa komunikacja w języku angielskim w trakcie lekcji.

Muzyka łagodzi obyczaje, a poprzez śpiewanie piosenek w grupie przyswajamy język w sposób bardziej naturalny i przyjemny. Połączenie słów z rytmem sprawia, że lewa i prawa półkula mózgowa synchronizują się, co prowadzi do lepszego zapamiętania materiału.

Przejawiamy naturalną chęć do przyjmowania i odgrywania różnych ról. Krótkie scenki, obszerniejsze inscenizacje, dialogi to techniki, które warto stosować, by tę umiejętność wykorzystać w rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych.