Rejestracja

Nauka matematyki ( edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, egzamin ósmoklasisty, kursy maturalne )

Nauka matematyki ( edukacja przedszkolna, szkoła podstawowa, egzamin ósmoklasisty, kursy maturalne )

Kategoria:

Product Description

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają (łącznie z przerwami) 100 minut. W ramach każdych zajęć odbywają się dwa bloki metodyczne: LEKCJE MATEMATYKI PRZEDSZKOLNEJ oraz GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE.

Każdy blok trwa od 40 do 50 minut. Bloki oddzielone są przerwą trwającą (w zależności od potrzeb dzieci) od kilku do kilkunastu minut.

W pierwszym bloku występują krótkie elementy pracy z wykorzystaniem klasycznej techniki szkolnej, z zachowaniem odpowiedniego dla wieku dzieci stylu pracy. Drugi blok to gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, dostrzeganie prawidłowości, uzasadnianie i wyciąganie wniosków, a także ćwiczenia usprawniające myślenie twórcze i wyobraźnię przestrzenną.

Metody i formy pracy z dziećmi uwzględniają ich indywidualne tempo oraz preferowany styl aktywności psychoruchowej. W pracy z uczniami wykorzystywane są liczne i starannie dobrane pomoce dydaktyczne, umożliwiające wprowadzanie pojęć matematycznych poprzez osobiste doświadczenie dziecka.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej został podzielony na 3 poziomy (3×5 modułów).
W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.
Czas realizacji modułu to 14 godzin lekcyjnych (14 x 45 minut). Moduł jest realizowany w ciągu 7 tygodni.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają (łącznie z przerwą) 100 minut (2 x 45 minut + 10 minut przerwy).

W ramach każdych zajęć podejmowane są różne typy aktywności, w tym również gry i zabawy matematyczne.

Zajęcia są realizowane na dwóch poziomach nauczania: podstawowym i rozszerzonym. Wybór odpowiedniego dla ucznia poziomu stwarza możliwość efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych możliwościach i potrzebach.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej został podzielony na 3 poziomy (3×5 modułów).
W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.
Czas realizacji modułu to 14 godzin lekcyjnych (14 x 50 minut). Moduł jest realizowany w ciągu 7 tygodni.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają (łącznie z przerwą) 110 minut (2 x 50 minut + 10 minut przerwy).

Zajęcia są realizowane na dwóch poziomach nauczania: podstawowym i rozszerzonym. Wybór odpowiedniego dla ucznia poziomu stwarza możliwość efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych możliwościach i potrzebach.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

Reforma edukacji przywróciła klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej. Zespół Szkoły Matematyki Alfa wyszedł na spotkanie tym zmianom i przygotował ofertę dla uczniów w tym wieku.

Program nauczania dla uczniów klas VII-VIII został podzielony na 2 poziomy zbudowane z 5 modułów.
W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.

Czas realizacji modułu to 14 godzin lekcyjnych (14 x 50 minut). Moduł jest realizowany w ciągu 7 tygodni.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają (łącznie z przerwą) 110 minut (2 x 50 minut + 10 minut przerwy).

Zajęcia są realizowane na dwóch poziomach nauczania: podstawowym i rozszerzonym. Wybór odpowiedniego dla ucznia poziomu stwarza możliwość efektywnej pracy z uczniami o różnorodnych możliwościach i potrzebach.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

-90 godzin dydaktycznych (90×50 minut)
-Bezpłatny test diagnostyczy przed rozpoczęciem nauki w grupie
-Próbne testy w dogodnych dla Ucznia terminach
-Kameralne grupy kursantów
-Indywidualne podejście do każdego ucznia
-Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy
-Autorski program nauczania
-Wykwalifikowana kadra
-Stałe godziny zajęć
-Komfortowe warunki pracy
-Przejrzyste zasady współpracy bez żadnych ukrytych haczyków
-Materiały dydaktyczne w cenie kursu

Z wyprzedzeniem zadbaj o doskonały wynik na Egzaminie! Już dziś zapisz się na kurs  w Szkole Matematyki Alfa! Przygotuj się do Egzaminu i powtórz cały materiał.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE KLASY I-IV

Program nauczania dla uczniów szkół ponadpodstawowych został podzielony na 3 poziomy (3×5 modułów) oraz kurs maturalny, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas.
W każdym module wyodrębniono jednostki tematyczne realizowane na kolejnych zajęciach.

Czas realizacji modułu to 14 godzin lekcyjnych (14 x 50 minut). Moduł jest realizowany w ciągu 7 tygodni.
Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają (łącznie z przerwą) 110 minut (2 x 50 minut + 10 minut przerwy).

KURSY MATURALNE

O KURSIE:

-128 godzin na poziomie rozszerzonym, 96 godzin na poziomie podstawowym (50 minut)
-Kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego na wybranym poziomie
-Małe grupy kursantów
-Indywidualne podejście do każdego ucznia
-Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy
-Intensywne rozwiązywanie zadań pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli
-Próbne egzaminy maturalne, sprawdzane i omawiane przez doświadczonych nauczycieli
-Wiedza teoretyczna przekazana w przejrzysty sposób
-Powtórzenie całego materiału ze szkoły ponadgimnazjalnej
-Jasne zasady współpracy bez żadnych ukrytych kosztów
-Przyjazna atmosfera
-Nauka w centrum Krakowa
-Kurs to opcja tańsza niż korepetycje z matematyki.