Rejestracja

Nauka matematyki i fizyki

Nauka matematyki i fizyki

Kategoria:

Product Description

MATEMATYKA EZO to zajęcia pozalekcyjne przeznaczone dla dzieci od 4 do 12 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat tej nauki.
MATEMATYKA EZO to zajęcia pozalekcyjne przeznaczony dla dzieci od 4 do 12 lat, które wprowadzają we wspaniały, abstrakcyjny świat tej nauki. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Celem tych zajęć jest zaprezentowanie każdemu dziecku różnorodnych aspektów matematyki w sposób, który umożliwi mu badanie, dyskutowanie, próbowanie swoich sił, zabawę oraz rozumienie liczb, wielkości, kształtów i wzorów.

ZAJĘCIA Z MATEMATYKI dla młodzieży – to zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz zajęcia przygotowujące do matury z matematyki. Oprócz regularnych spotkań z nauczycielem co najmniej raz w tygodniu przez 1,5h oferujemy możliwość pisania próbnych arkuszy obu egzaminów. Arkusze są sprawdzane i brakujące zadania albo popełnione błędy omawiane w trakcie zajęć. To jedyna metoda, która daje gwarancję pełnego sukcesu na egzaminach.

Każde dziecko ma wrodzone zdolności matematyczne. Potrzebuje tylko odpowiedniej stymulacji poprzez dostarczenie mu niezbędnych bodźców, aby jego umiejętności matematyczne mogły się rozwinąć i aby dziecko poczuło się pewnie i czerpało satysfakcję z obcowania z matematyką.

-Matematyka EZO składa się z 8 poziomów nauczania.
-Każdy poziom realizowany jest w przeciągu jednego roku szkolnego i składa się z 32 lekcji.
-Każda lekcja trwa 60 min.
-Zajęcia oparte są o autorski program, przygotowany przez matematyków i pedagogów, zajmujących się nauczaniem przedmiotów ścisłych od wielu lat.

Fizyka EZO

Eksperymentuj po to aby zrozumieć!
Dzieci podczas zajęć samodzielnie doświadczają i opisują zaobserwowane prawa fizyczne. Każdy eksperyment jest samodzielnie wykonany przez dzieci, niektóre doświadczenia robimy w grupach 2 –osobowych, dzięki temu nasze zajęcia nie polegają jedynie na obserwacji i zapamiętywaniu regułek.

Wszystkie pomoce, które dzieci lub nauczyciel przygotował na zajęcia, są wykorzystywane do doświadczeń oraz budowy różnych urządzeń. Po każdych zajęciach dzieci wychodzą z własnoręcznie wykonanym prototypem maszyn lub urządzeń.

Proponujemy Państwu cykl 40 spotkań z eksperymentami z fizyki EZO.
Roczny kurs to 10 spotkań, organizowanych raz w miesiącu. Zajęcia trwają około 1,5 godziny.
Przykładowe tematy zajęć:
-Zabawa dźwiękami. Konstruujemy gitarę
-Ciśnienie. Budujemy prototyp fontanny
-Maszyny, które ułatwiają ludziom życie. Budujemy prototyp katapulty
-Jak wykorzystać energię? Silnik z puszki. Prototyp turbiny wodnej
-Wspólne własności Ziemi i magnesu sztabkowego. Budujemy prototyp silnika
-Uporządkowany ruch elektronów. Budujemy relaksometr
-Poznajemy niektóre tajemnice światła. Budujemy kalejdoskop i prototyp peryskopu
-Jak widzą nasze oczy? Budujemy prototyp kamery
-Zmysł dotyku. Konstruujemy maszynę do czytania metodą wymyśloną przez Braille’a
-Coś dla smakosza. Zmysł smaku. Badamy pH różnych substancji.