Rejestracja

Ośrodek Diagnozy i Terapii Słowik

Ośrodek Diagnozy i Terapii Słowik

Kategoria:

Product Description

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie logopedii, integracji sensorycznej,  neurologopedii oraz fizjoterapii dla dzieci i dorosłych.

Wspieramy rozwój mowy czynnej i komunikację alternatywną, prowadzimy zajęcia z karmienia terapeutycznego, mające na celu wspomaganie funkcji pokarmowych.

Współpracujemy z terapeutami koncepcji Castillo Moralesa i NDT Bobath.

Do naszego Ośrodka zapraszamy Pacjentów z zespołami genetycznymi, niedokształceniem mowy o różnym patomechanizmie, spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z trudnościami w karmieniu, karmionych sondą/przez PEG.
Zapewniamy indywidualną terapię odpowiednio dostosowaną do każdego z naszych Podopiecznych.

Ośrodek to jedna sala dostosowana do zajęć Integracji Sensorycznej, w pełni wyposażona w niezbędne pomoce terapeutyczne oraz recepcja, która też jest biurem Fundacji Pomoc Autyzm.

Zajęcia prowadzone są zarówno stacjonarnie, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jak i drogą internetową.