Rejestracja

Słowiańskie Centrum Językowe

Słowiańskie Centrum Językowe

Kategoria:

Product Description

Naszym celem jest przede wszystkim zdobycie przez słuchaczy umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym. Aby móc w pełni zrealizować nasz cel, stworzyliśmy autorską metodę nauczania, która pozwala szybko i bez stresu pokonywać bariery językowe, kształtuje u słuchaczy umiejętność samodzielnego wysławiania się w obcym języku, prowokuje do dialogu. Biorąc pod uwagę pokrewność języków słowiańskich oraz metodę, stawiamy na krótki okres nauczania.