Rejestracja

Szkoła języka chińskiego Nihao

Szkoła języka chińskiego Nihao

Kategoria:

Product Description

Udowodniono, że rozpoczęcie nauki języka chińskiego już na wczesnym etapie edukacji dziecka zapewnia im rozwój umiejętności, które będą korzystne dla całego procesu kształcenia w kolejnych latach. Wynika to z samej specyfiki języka chińskiego oraz chińskiego pisma ideograficznego, które jest odzwierciedleniem jego składników jednosylabowych. Wpływa to szczególnie na rozwój wrażliwości estetycznej i rozumienie ze słuchu młodych studentów.

Szkoła NIHAO posiada wśród swojej kadry nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języka chińskiego dzieci. Zabawy ruchowe, piosenki i wiersze czynią lekcje interesującymi a dzieci jeszcze chętniej wracają na zajęcia.

Materiały dydaktyczne oraz wspomagające naukę są całkowicie w języku polskim.

Plan zajęć: Moduł semestralny trwa 14 tygodni nauki jeden raz w tygodniu. Każda godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dwa tygodnie przerwy pomiędzy semestrami.

Certyfikat: Szkoła NIHAO zapewnia świadectwo ukończenia kursu na koniec modułu rocznego.