Rejestracja

Nauka Szybkiego Czytania i Technika Uczenia Się

Nauka Szybkiego Czytania i Technika Uczenia Się

Kategoria:

Product Description

Podstawową umiejętnością w procesie uczenia się jest czytanie.

Nie wdając się w zawiłe definicje wielu utytułowanych badaczy i znawców procesu czytania, śmiało można stwierdzić, że umiejętność czytania, mimo wielu nowoczesnych form przekazu informacji, jest i jeszcze długo będzie podstawą zdobywania wiedzy. Umiejętność czytania powinniśmy więc doskonalić, aby w pełni korzystać z nowych zdobyczy i odkryć współczesnego świata.

Niestety, większość ludzi zakończyła edukację czytelniczą na etapie szkoły podstawowej, czytają dalej na tym samym poziomie, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak niedoskonałą techniką to robią, jak wiele błędów czytelniczych popełniają, jak bardzo ugruntowują swoje złe nawyki związane z czytaniem. Konsekwencją tego jest wolne tempo czytania, często z bardzo niskim stopniem rozumienia czytanego tekstu i krótkotrwałym zapamiętywaniem.

A przecież można za pomocą prostych ćwiczeń zmienić całkowicie dotychczasowy sposób czytania, a tym samym uczyć się efektywnie, w pełni wykorzystując możliwości swojego umysłu.

Z dotychczasowych obserwacji i badań wynika, że średnie tempo czytania Polaków (i nie tylko Polaków) wynosi 140 – 250 słów na min. Nie jest to tempo zadowalające. Do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości wystarczającym by było, żeby każdy z nas czytał w naturalnym tempie. Jest to tempo w granicach 800 – 1000 słów na minutę i osiągalne dla każdego, kto podejmie trud eliminacji dotychczas popełnianych błędów czytelniczych, złych nawyków i wykształci nowe umiejętności.