Rejestracja

Terapia I Rozwój

Terapia I Rozwój

Kategoria:

Product Description

Centrum Terapii Dziecięcej ZYGZAK jest miejscem skupiającym profesjonalnych terapeutów świadczących najwyższej jakości usługi. Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)
Diagnoza Funkcjonalna w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Diagnoza Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
Terapia Autyzmu w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowań
Terapia logopedyczna wzbogacona o elementy metody krakowskiej
Integracja odruchów
Terapia taktylna
Terapia Pedagogiczna
Zajęcia wspomagające uczenie się matematyki
Psychomotoryka
Wczesna Stymulacja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
Terapia Ręki
Terapia Bilateralna
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
Terapia Autyzmu
Konsultacje wielospecjalistyczne
Badania przesiewowe i diagnostyczne Dzieci w kierunku podejrzenia nieprawidłowości rozwojowych, trudności adaptacyjnych i wychowawczych
Sesje diagnostyczno-terapeutyczne zabawy z omówieniem i zaleceniami, w konwencji rodzic-dziecko
Terapia niedyrektywna dla dzieci z nasilonymi zaburzeniami kontaktu i więzi