Rejestracja

Terapia ręki

Terapia ręki

Kategoria:

Product Description

Dla kogo terapia ręki?

Rodzicu, gdy Twoje dziecko…

ma trudności z planowaniem ruchowym i uczeniem się nowych czynności manualnych, manipulacyjnych;
niechętnie podejmuje czynności wymagających precyzyjnych ruchów dłoni czy palców (jak pisanie i rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów);
ma problemy z nauką samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
ma trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych;
wykonuje czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i bardzo niedbale;
szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
dostarcza sobie dodatkowych wrażeń czuciowych i domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach;
ma duże trudności z dostosowaniem siły do określonego zadania ruchowego;
ma niezgrabne, mało precyzyjne ruchy dłoni, związane z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (nadmiernym bądź zbyt małym) – mocno zaciska kredkę/ ołówek bądź kredki wypadają z dłoni;
ma trudności z koordynacją ruchów dłoni, palców i przedramienia;
ma zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i obustronnej integracji, co może przejawiać się brzydkim pismem i mało estetycznymi pracami plastycznymi,
nie dostosowuje szybkości ruchów rąk do zadania.
ma Mózgowe Porażenie Dziecięce lub inny uraz mózgu
ma autyzm, ADHD, nadpobudliwość
… zastanów się nad terapią ręki.

 

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza diagnostyka (prowadzona na podstawie specjalnego arkusza diagnostycznego) skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Rozpoczynając terapię ręki, należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu. Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele (nadrzędne i szczegółowe) oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.