Rejestracja

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Kategoria:

Product Description

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Podczas treningu ćwiczymy umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie stąd ważny jest dobór osób do grup zarówno pod względem wieku jak i potrzeb. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć ważne jest rozpoznanie niepożądanych zachowań czemu służy indywidualne spotkanie podczas którego podczas rozmowy z rodzicami/opiekunami oraz w miarę możliwości z dzieckiem określamy te potrzeby.

Dla kogo?
-Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych;
-Nieśmiałość, wycofanie;
-Trudności w adaptacji do nowych sytuacji;
-Impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami;
-Zachowania opozycyjne, buntownicze;
-Nieumiejętność dostosowania się do zasad;
-Uleganie niekorzystnym wpływom;
-Problemy wychowawcze;
-Zajęcia prowadzone również dla dzieci ze spektrum Autyzmu, zdiagnozowanym Zespołem Aspergera, ADHD;
-Dzieci z przejawami agresji.