Rejestracja

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „A to Polska właśnie…”

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „A to Polska właśnie…”

Kategoria:

Product Description

Organizator
Centrum Kultury Gminy Markowa organizuje konkurs fotograficzny we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Hasło przewodnie: „A to Polska właśnie…”.

Do wyboru są dwie kategorie tematyczne:

• Motyw sakralny w krajobrazie polskim.
• Kapliczki, krzyże, kościoły jako dziedzictwo kulturowe Gminy Markowa.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy fotografie.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 17 października 2022 r.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 4.000 zł.