Rejestracja

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Kategoria:

Product Description

W obecnych czasach coraz więcej dzieci posiada wadę wymowy oraz problemy podczas koncentracji w przedszkolu lub w szkole. Owe problemy naszych podopiecznych powinniśmy rozwiązywać już od ich najmłodszych lat. Centrum Rozwoju Talentów Brain-Power proponuje indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez absolwentki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nasi dyplomowani logopedzi i pedagodzy specjalistyczni posiadają kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w szkołach i przedszkolach. Naszym celem jest rozwiązywanie problemów z trudnościami w uczeniu się, dlatego zajmujemy się m.in.:

* terapią wad wymowy,

* trudnościami wynikającymi z dwujęzyczności,

* dysleksją i dysortografią,

* trudnościami w rozumieniu mowy,

* niepłynnością mowy,

* zaburzeniami komunikacji językowej,

* opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi zaburzeniami mowy.

Wyżej wskazane problemy mogą prowadzić do pojawienia się trudności w uczeniu się. Dlatego celem terapii jest pokonanie problemów w szkole/przedszkolu. Więcej informacji na naszej stronie www.brain-power.edu.pl w zakładce „Zajęcia Logopedyczne”.